Usuwanie eternitu

usuwanie eternitu

Świadczymy także usługi budowlane w zakresie demontażu pokryć dachowych zawierających azbest.

Wszelkie prace związane z usuwaniem eternitu prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Nasza kadra, przeszkolona została w zakresie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podczas demontażu materiałów z eternitu zastosowane zostają wszystkie zabezpieczenia przed narażeniem środowiska na szkodliwość emisji azbestu.

Dokonujemy także wszystkich formalności związanych z pracami demontażowymi, zgłaszając rozpoczęcie robót w odpowiednich instytucjach sanepidu, nadzoru budowlanego i inspekcji pracy oraz składając niezbędne dokumenty po zakończeniu prac.

Zapraszamy do współpracy.